Perlon, syntetisk spindstof, handelsnavn for nylon-6. Perlon blev fremstillet første gang i 1938 af IG Farbenindustrie i Tyskland.