Perinatal mortalitet, (af peri- og lat. natalis 'vedr. fødslen' og mortalitas, afledt af mors 'død', gen. mortis), børnedødeligheden omkring fødslen omfattende dødfødte og børn, der dør inden udløbet af første leveuge, se børnedødelighed og fødsel (samfundsmedicinske aspekter).