Performativ, (af eng. perform 'udføre'), sprogvidenskabelig betegnelse for udsagn, der ved at blive sagt udfører den handling, verbet angiver. Performativer er oftest sætninger med verbet i 1. person, nutid. De henviser til sig selv, og der kan derfor som regel indsættes et hermed, jf. fx Jeg erklærer jer hermed for rette ægtefolk at være. Termen performative verber bruges om verber, som kan anvendes i performative sætninger, fx at erklære. Se også talehandling.