Pentosaner, (af pentose og -an), se kornprodukter.