Pentan, C5H12, alkan med tre isomere former, der alle er farveløse, brændbare væsker: n-pentan (kogepunkt 36,1 °C), 2-methylbutan (isopentan, kogepunkt 27,9 °C) og dimethylpropan (kogepunkt 9,5 °C). De to første findes i let nafta. Isopentan bruges i højoktanbenzin og som råstof ved produktion af isopren.