Pensionistbolig, plejehjems- eller beskyttet bolig, der drives af kommunen eller regionen efter Lov om social service (se Serviceloven). Betegnelsen bruges også om ældreboliger efter Lov om boliger for ældre og personer med handicap. Se ældreomsorg.