Pension, årligt eller månedligt pengebeløb, der udredes af det offentlige, arbejdsgiver og/eller pensionsforsikring til en person, der er ophørt med at arbejde, fx pga. alder eller invaliditet, se arbejdsmarkedspension, folkepension, førtidspension, pensionsopsparing, social pension og tjenestemandspension.