Penning, navn på den i middelalderen hyppigst anvendte møntenhed. Praktisk taget alle danske mønter fra Svend 1. Tveskæg til Christoffer 2. er præget som penninge. Sølvindholdet blev gradvis formindsket fra næsten 100% til under 10%. Efter indførelsen af større møntenheder i 1400-t. spillede penningen fortsat en rolle som laveste møntenhed (se hulpenning); penningen blev i Danmark senest udmøntet 1602. Navnet lever videre i den finske penni, den tyske pfennig og den engelske penny. Se også denar.