Peninsulares, (sp., af lat. paene- 'næsten, omtrent' og insula 'ø'), i kolonitidens spanske Amerika den del af befolkningen, som var født på Den Iberiske Halvø. Peninsulares udgjorde den øverste gruppering i magt- og statushierarkiet i kolonierne, og modsætningsforholdet mellem dem og kreolerne, dvs. europæere født i kolonierne, var en vigtig drivkraft i Latinamerikas selvstændighedsbevægelser.