Pengeydelsen kan karakteriseres som den hovedforpligtelse, der skal udveksles over for realydelsen; pengeydelsen kan afhængig af kontrakttype blive benævnt forskellig, men skal i alle tilfælde tjene til rigtig opfyldelse af pengedebitors forpligtelse. Pengeydelsen er en resultatforpligtelse og pengeskyld kan være kontraktuelt eller deliktsretligt (erstatningsretligt) betinget.