Pengeinstitut, fællesbetegnelse for banker, sparekasser og andelskasser. Den danske lov om banker og sparekasser mv. definerer pengeinstitutvirksomhed som varetagelse af funktioner i forbindelse med omsætning af penge, kreditmidler og værdipapirer og dermed forbundne serviceydelser, fx indlåns- og udlånsvirksomhed, betalingsformidling, sikkerhedsstillelse samt porteføljeadministration og -rådgivning. Se bankvæsen.