Penetrans, (lat. 'gennemtrængende'), den andel (fraktion) af individer med en given genotype, som udtrykker den dertilhørende fænotype i et givet miljø; bruges især inden for humangenetik. En sygdoms arvegang kan fx være dominant med begrænset penetrans, hvis en betingelse for sygdommen er tilstedeværelsen af et bestemt gen, samtidig med at bærere af genet kan være raske; disse kan videreføre sygdommen, som derfor kan springe en eller flere generationer over.