Pelsberedning, særlig form for garvning af skind og huder, hvor hårlaget bevares; udføres bl.a. på pelsværk af mink, ræv, chinchilla, får og sæl, der fortrinsvis forarbejdes til beklædning.