Pelsauktion, pelssalg på auktionshuse i Danmark, Helsinki, New York/Toronto og Seattle, hvor der under auktionsvilkår sælges rå mink- og ræveskind. Dansk Pelsdyravlerforening ejer auktionshuset i Glostrup, Kopenhagen Fur, der er verdens største af sin art med en markedsandel på 60 %.