Pellet, i geologi udtryk for et rundt aggregat, 0,1-0,3 mm i diameter, af organisk og/eller uorganisk materiale. En kalksten opbygget af pellets består af ekskrementaggregater fra bløddyr og orme. I skifre kan de runde aggregater bestå af kvarts og lermineraler. Se også pelletering.