Pebermusling, små, tyndskallede marine muslinger med lange, tynde, adskilte ånderør. Pebermuslinger lever dybt nedgravede i sedimentet; de suger fødepartikler op fra havbunden vha. indstrømningsånderøret. De forekommer ofte i store mængder på blød bund i Nordsøen, Limfjorden og andre fjorde. Tre arter er almindelige i danske farvande: alm. eller flad pebermusling (Scrobicularia plana), hvid pebermusling (Abra (= Syndosmya) alba) og glanspebermusling (A. nitida).