Payola, (am.eng., af pay 'betaling' og -ola, suffiks i især varemærkenavne som fx Victrola, Motorola, vist afledt af 2. led i pianola), udtryk for bestikkelse i underholdningsindustrien. Ordet er siden 1950'erne specielt brugt i populærmusikalske sammenhænge om betaling under bordet for at få musik promoveret, fx et pladeselskabs betaling i penge, narkotika, rejser mv. til en discjockey for at sikre bestemte plader spillet i radio, på diskoteker etc. Den første sag om payola fandt sted i USA i 1960 mod den amerikanske discjockey Alan Freed (1921-65).