Pavestolen er en ikke-officiel betegnelse for Den Hellige Stol, dvs. pavens embede som overhoved for den romerskkatolske kirke og fra 1929 for Vatikanstaten.