Pavelig udenrigstjeneste, Siden ca. 1500 har Den Hellige Stol (Vatikanstaten) haft diplomatiske repræsentationer i andre stater. Det nuværende grundlag for Den Hellige Stols ret til at opretholde en udenrigstjeneste er den såkaldte Laterantraktat af 1929 mellem Den Hellige Stol og Italien. Ifølge Wienerkonventionen af 1961 om diplomatiske forbindelser er en pavelig diplomatisk udsending med titlen nuntius (lat. 'sendebud') ligestillet med ambassadører, men bliver i katolske lande doyen straks ved sin tiltrædelse. En pavelig udsending med titlen internuntius er ligestillet med gesandter, men begge titler er efter 2. Verdenskrig gået ud af brug. Danmark og Den Hellige Stol oprettede i 1982 gensidige diplomatiske forbindelser på ambassadørniveau. I 2013 havde Den Hellige Stol diplomatiske repræsentationer i 180 stater samt ved EU. Desuden havde den permanente observatører ved FN, Europarådet, WTO og et antal andre internationale organisationer.