Paulister er medlemmer af det missionsselskab af præster, som i 1858 blev grundlagt af Isaac Thomas Hecker, og som skulle tjene den romerskkatolske kirkes sag i Nordamerika.