Patroklin arvegang, arv udelukkende gennem en mandelinje. Gælder de arveanlæg, der befinder sig i Y-kromosomets ikke-rekombinerende del, som indeholder langt den største del af kromosomets DNA. Se også matroklin arvegang.