Patriarkat, (af patriark og -at), samfundsstruktur, hvor mænd dominerer, og kvinder er underordnet mændene. Begrebet er ikke klart defineret. Det kan opfattes som en samfundsform, hvor ældre mænd har uindskrænket magt i familien og husholdet. Yngre mænd, kvinder og børn er her ufrie undersåtter. Denne opfattelse hænger sammen med faderret, hvor nedstamning, autoritet og ejendom arves i faderlinjen. I den form er patriarkat almindeligt i bonde- og nomadesamfund i store dele af verden, og i disse samfund er mænd også dominerende i det offentlige liv; sidstnævnte forhold kan også være tilfældet i samfund, hvor kvinder har autoritet og rettigheder i familien. Patriarkat betegner i dag også i bred betydning alle samfundsforhold, hvor kvinder ikke er ligestillet med mænd.