Patientjournal, sygehuses, plejehjems og praktiserende lægers skriftlige registrering af en patients sygehistorie, undersøgelsesresultater og behandlinger, således som det er påkrævet i henhold til Autorisationsloven og Journalføringsbekendtgørelsen. Elektroniske journaler anvendes i stigende grad. Se patientundersøgelse og behandling.