Passivt medlem, betalende, men ikke deltagende medlem.