Paso, (sp.), 1) kort og munter komedie i ældre spansk digtning. 2) dukketeater til fremstilling af passionsspil. 3) pas.