Parusi, (af gr. parousia, af pareinai 'være (kommet) til stede'), ofte brugt betegnelse for Jesu genkomst, dvs. hans andet komme til Jorden i herlighed ved dagenes ende. Det græske ord betyder egentlig blot tilstedeværelse eller nærværelse, og i oldkristen tid kunne enkelte kirkefædre da også tale om Jesu to parusier.