Partiliste, opstillingsform, især ved forholdstalsvalg, hvor partierne i modsætning til ved sideordnet opstilling opstiller deres kandidater i en prioriteret rækkefølge på lister, og hvor partiernes mandater som regel tilfalder kandidater fra toppen af listerne (lukket liste). Se også folketingsvalg, kommunalvalg og valgsystemer.