Partikulært havari, skade på skib eller last, der skyldes ulykkelig hændelse til søs og ikke erstattes som groshavari, skal efter Søloven § 466 bæres af den eller de genstande, som skaden rammer eller omkostningen vedrører.