Partialtryk, en komponents bidrag til totaltrykket af en gasblanding af flere komponenter. Partialtrykket blev tidligere defineret som det tryk, komponenten ville udøve, hvis den alene udfyldte det samme volumen som blandingen og ved samme temperatur. Nu defineres en komponents partialtryk som komponentens molbrøk ganget med blandingens totaltryk. Summen af komponenternes partialtryk er altid lig med totaltrykket, da summen af alle molbrøkerne er lig med 1.