Parterapi er en behandlingsmetode, hvor et pars indbyrdes konflikter søges mindsket eller løst, ved at begge parter sammen indgår i et psykoterapeutisk forløb — i modsætning til individuel terapi, hvor den ene, evt. begge hver for sig søger hjælp. Parterapi, der blev udviklet i 1950'erne, kan forestås af en enkelt eller to terapeuter, ofte en kvindelig og en mandlig behandler. Parbehandling kan også foregå i grupper bestående af flere par, heteroseksuelle såvel som homoseksuelle. Betegnelserne sexterapi, samlivsterapi og parterapi bruges ofte som synonymer. Samlivsterapi forbindes især med nyere sexologiske behandlingsmetoder, udviklet i 1970'erne med fokus på såvel det seksuelle problem som psykodynamikken i parforholdet. Også andre parproblemer og kriser, fx i forbindelse med sygdom, alkoholisme eller familiære belastninger, kan profitere af parterapi.