Paronym, (af gr. paronymos, af par- + onyma navn), beslægtet.