Paritet, (via fr. parité fra lat. paritas, af par 'lige'), i kvantefysikken betegnelse for spejlingssymmetri. De elektromagnetiske og de stærke kernekræfter er invariante under paritet. Det betyder, at en proces og dens spejlbillede foregår med samme sandsynlighed. De svage kernekræfter bryder derimod symmetrien. Således findes neutrinoer altovervejende kun med venstreskruet spin og antineutrinoer kun med højreskruet spin. Opdagelsen af paritetsbrud i 1956 var en sensation inden for fysikken.