Parentalgeneration, (1. led af lat. parentalis, af parentes 'forældre'), P-generation, i genetikken den generation/de individer, man begynder sine eksperimenter ud fra. Gregor Mendel anvendte betegnelsen parentalgeneration (eller P) om de to forskellige rene linjer af ærter, han indledningsvis krydsede med hinanden. Den efterfølgende generation (hybridgenerationen) benævnte han første filialgeneration (afkomsgenerationen eller F1-generationen), og krydsning af to F1-individer førte til dannelse af anden filialgeneration. Disse betegnelser benyttes også i dag.