Paragenese, (af para- og -genese), mineralselskab, fx en forekomst af pyrit-chalcopyrit-bornit. En paragenetisk sekvens angiver, at mineraler er dannet i en bestemt rækkefølge, fx silikater efterfulgt af oxider og sulfider. Dannes mineralerne i en rumlig sekvens, fås en zonering af mineralrækkefølgen forårsaget af faldende temperatur, som tilfældet er i hydrotermale malme med højtemperaturmineraler dybest og lavtemperaturmineraler nærmest jordoverfladen.