Parafoni, (gr. para- + -foni), pludseligt spring fra dyb til høj stemme (når stemmen "knækker over"), især i overgangsalderen.