Parømiograf, (gr. parømia + -graf), optegner af ordsprog.