Panserkindede, Scorpaeniformes, orden af pigfinnefisk, der kendetegnes ved, at en af knoglerne under øjet er forstørret og rager ned over "kinden". Ordenen omfatter ca. 1200 arter, der findes overalt i både salt- og ferskvand. Hertil hører bl.a. rødfisk, dragefisk, stenfisk, knurhaner, ulke, stenbider og ringbuge.