Pangermanisme, tysk nationalistisk bevægelse i 1800-t., der opstod som en pendant til panslavismen. Pangermanismen ønskede på baggrund af kulturelle og historisk-mytologiske fællestræk at skabe et fællesskab mellem alle germansk-nordiske folk. I sidste halvdel af 1800-t. dannede disse tanker baggrund for ønsket om at samle alle etniske og sproglige tyskere inden for den samme stortyske stat. Tankegangen blev bl.a. forfægtet i H.S Chamberlains "ariske" skrifter og Julius Langbehns (1851-1907) hjemstavnsdigtning, og den blev delvis videreført af det nationalistiske Altyske Forbund og i nationalsocialismen.