Palladianisme er en arkitekturstil baseret på renæssancearkitekten Andrea Palladios skrifter og værker. Den klassisk funderede stil, karakteriseret ved storslået monumentalitet og klare, harmoniske proportioner, fik i 1600- og 1700-tallet stor indflydelse i England, bl.a. på Inigo Jones, lord Burlington (1694-1753) og skotten Colen Campbell (ca. 1676-1729). Desuden vandt stilen indflydelse i Vest- og Nordeuropa, særlig i Holland med Jacob van Campen og Pieter Post.