Palindrom-sekvens, i DNA en rækkefølge af basepar, en sekvens, som er identisk læst fra venstre mod højre på den ene DNA-streng og fra højre mod venstre på den parrede, komplementære, streng: Fx ...GAATTC... over for ...CTTAAG... Visse restriktionsenzymer, som benyttes i molekylærbiologien til fx gensplejsning (se genteknologi), skærer DNA i sådanne såkaldt rotationssymmetriske palindromsekvenser. Ved at skære to forskellige DNA-molekyler med samme restriktionsenzym kan de let sammenkobles.