Et palads er en fyrstebolig med repræsentativ udformning, se palatium; mere bredt betegner det også en stor, imponerende bygning.