Pakaer, to arter af sydamerikanske gnavere i familien Cuniculidae, paka (Cuniculus paca, tidl. Agouti paca) og bjergpaka (C. taczanowskii). De er udbredt fra det sydlige Mexico til det sydlige Brasilien. De er på størrelse med harer og er planteædere, som især finder nedfaldne frugter på skovbunden. Selv er de bytte for mange store og mellemstore rovdyr.