Paganer, (af lat. paganus landbo, af pagus landsbyområde), hedning; afgudsdyrker.