Pønitentiale, (lat.), inden for katolicisme skrift om bod og aflad.