Pølsemager, faguddannet håndværker, der fremstiller pølser, postejer og andre pålægsvarer samt færdigretter. Pølsemagere kan arbejde ved detailhandel eller i industrien. Svarende hertil kan man uddanne sig til pølsemager eller industripølsemager via specialer inden for uddannelserne til hhv. detailslagter (fire år) og industrislagter (tre år). Det er erhvervsuddannelser, som veksler mellem praktik i en virksomhed og undervisning på teknisk skole. Industripølsemager kan man desuden blive via en arbejdsmarkedsuddannelse. Se også levnedsmiddeluddannelser.