Pøbel, ældre, nedsættende betegnelse for den laveststående del af en befolkning, især i en storby. Også brugt om rå, ukultiverede personer.