Pæleværkskaj, kajtype, hvor kajplanet bæres af pæle; udføres normalt af jernbeton og stål samt mindre trækonstruktioner og anvendes især, hvor bundens bæreevne ikke tillader brug af spunsvægge med bagfyld. Se kajanlæg.