Pægl, gammelt dansk rummål, som blev anvendt i middelalderen og frem til metersystemets indførelse i 1907. En pægl var lig med 1/4 pot svarende til ca. 2,4 dl. Se også pot og tabel til metrologi.