Pædogenese, (af gr. pais 'barn, dreng', gen. paidos, og -genese), formering hos dyr, før de når det voksne stadium. Det findes fx hos axolotl. Se også neoteni.