Pædeutik, (af gr. paideuein undervise, af pais), moralsk opdragelse.